Nallo på kanottur längs Kisko å

9 - 12 maj 2013

 

Nu i höstmörkret är det fint att tänka tillbaka på den sköna paddlingsturen längs med Kisko å som vi, fem viguiter, gjorde i mitten av maj, just då träden började grönska och fåglarna sjöng som livligast. Kisko å valde vi på grund av att den låg mitt emellan Åbo och huvudstadsregionen och vi hittade en ruttbeskrivning på nätet.

Rutten var ca 70km lång och längs med vägen fanns ca 5 bärsträckor, varav två var över 1km långa. Jag rekommenderar att ta med kanotkärra för att underlätta bärandet! 

Rutten gick igenom naturområden och vackra kulturlandskap.

Vattet var högt på grund av vårflödet.

(foto: Sonja Lagerström)

En del forsar och landningställen var dåligt utmäkta och kunde rentav vara farliga under tidig vår. Längs med rutten finns en av egentliga Finlands högsta forsar med ett fall på 17 meter.

Tack, Nallo, för mysiga nätter på en härlig paddlingstur!