Vigu19 på Teamworkkurs

22 - 24 november 2013

Det är ju en tid sen... men aldrig för sent att blicka tillbaka till en rolig Vigukurs!

Det var det näst sista veckoslutet i november, som 19 förväntansfulla viguiter sammanslogs i Brusaby, Kimito, för Teamworkkursen. Kursen inleddes med en presentation av nya Viguexamen på fredag eftermiddag, varefter vi satte i gång med det egentliga temat: utöka kunnandet i att kommunicera, handskas med en grupp, göra beslut och lösa problem. Samt få verktyg till en bra gruppanda förstås!

Föreläsningarna var informationsrika och bestod av många mindre helheter. Där emellan lekte vi, vilket också var lärorikt och gav liv till våra inre uppfinnare och problemlösare. Hjärngympa mest hela dagen blev det! Vi gick också pröva på olika roller i en grupp. Ibland var vi döva, ibland blinda och ibland stumma. Och ibland (pröva inte detta hemma!) sattes den kombinationen i en bil på väg över ett stup! I all tur skadades ingen och alla kom vid liv tillbaka..

Utöver föreläsningarna och lekarna spenderade vi tid tillsammans i köket, bastun, kring matbordet och så fick vi ju ta oss en rundtur kring Axxells olika anläggningar på Brusaby och kolla in de söta kalvarna i ladugården och ormarna i smådjurhuset.

Roligt och innehållsrikt veckoslut, kan man säga! Och så lärde vi oss en massa nyttigt, och förstärkte gruppandan förstås!

Här ser ni en....ja, det får ni avgöra själv! ;)

 

En nyfiken kalv.