Man klarar sig på svenska i Närpes

8 februari 2012

Vigu rf’s självutnämnda långfärdsskridskosektion i Vasa beståendes av Aleksis Hahn och Niclas Hagnäs arrangerade förra lördagen en upptäcktsresa genom den kustsvenska Närpesskärgården. Målet var att bygga vidare på tidigare färder och skrinna en ny sträckning av den Finska kusten.

Deltagarantalet var dock besvärande lågt då ingen marknadsföring överhuvudtaget skett i förväg. Den enda utomstående som kontaktades via sms råkade vara i vedlidret för att fylla på vedkorgen då larmet gick klockan 10:30 på lördag förmiddag. Till hans försvar bör ändå nämnas att termometern visade -25.  

Den här utfärden skulle troligtvis ha gått världen fullständigt obemärkt förbi om inte Odventures Film Production fått i uppdrag att dokumentera det udda äventyret. Med specialtillstånd från produktionsbolaget har vi fått rätt att visa valda delar ur dokumentären. Vi kallar avsnittet ’Närpes – nästan Kaskö’.

http://www.youtube.com/watch?v=j6W1kgzGzmY